Шаблон действителен только для внешностей из списка; анкета оставляется в этой же теме.

Список внешностей:

мужчины
Logan Lerman
Chris Evans
Paul Wesley
Nicholas Hoult
Justin Timberlake
Ben Barnes
Robert Pattinson
Adam G. Sevani
Rick Malambri

женщины
Aura Dione
Natalia Kills
Amy Lee
Alyssa Milano
Rose McGowan
Rachelle Lefevre
Gillo Filippa
Kristen Stewart
Cara Delevingne

Код:
[table layout=fixed width=100%]
[tr]
[td bgcolor=#fa392a width=3px][/td][td][font=Verdana][align=center][img]изображение[/img][/align]
[align=center][i][size=10]цитата/песня[/size][/i][/align]
[align=center][i][size=10]заявка #(ваш текст) от (ваш текст) (если это нужный персонаж)[/size][/i][/align][/font][/td][td bgcolor=#fa392a width=3px][/td]
[/tr]
[/table]
[hr]
[quote][font=Times New Roman][size=14][b][align=center][i]Chapter I. Overview.[/i][/align][/b][/size][/font][/quote]

[table][tr][td]
[quote][size=10][b]→ [i]Name:[/i][/b][/size] [size=10][i] имя и фамилия персонажа. Пишем латиницей и кириллицей.[/i][/size]
[size=10][b]→[i] Age:[/i][/b] [/size] [size=10][i]возраст, дата рождения[/i][/size][/quote]

[/td]
[td]
[quote][size=10][b]→[i] profession:[/i][/b][/size] [size=10][i]деятельность Вашего персонажа.[/i][/size]
[size=10][b]→ [i]orientation:[/i][/b][/size] [size=10][i]Бисексуал, гомосексуал, асексуал, гетеро.[/i][/size]
[/quote][/td][/tr][/table]

[quote][size=14][font=Times New Roman][align=center][b][i]Chapter II. Other.[/i][/b][/align][/font][/size]
[b]→ [i]Внешность:[/i][/b]
[i]имя прототипа для персонажа[/i]
[b]→ [i]Связь:[/i][/b]
[i]Все, кроме почты и ЛС.[/i]
[/quote]


[quote][size=14][font=Times New Roman][align=center][i][b]Chapter IV. Test post.[/b][/i][/align][/font][/size]
[spoiler="[i]Пост[/i]"][i]Можно вставить с другой ролевой.[/i].[/spoiler][/quote]